متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه بازدید ۷۹۷

 هنگامی که بخواهیم یک وسیله کشاورزی را با تراکتوری به کار اندازیم، سه عامل مهم را بایستی در نظر بگیریم:

۱- تراکتور نبایستی در حالت بیش باری باشد وگرنه خرابی زودهنگام رخ خواهد داد.

هنگامی که بخواهیم یک وسیله کشاورزی را با تراکتوری به کار اندازیم، سه عامل مهم را بایستی در نظر بگیریم:

۱-      تراکتور نبایستی در حالت بیش باری باشد وگرنه خرابی زودهنگام رخ خواهد داد.

۲-      وسیله ضمیمه بایستی در سرعت مناسب به کار انداخته شود در غیر اینصورت نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

۳-      وضعیت خاک و تاثیر این شرایط بر قابلیت انجام کار وسیله را بایستی در نظر داشت.

برای دستیابی به توان بیشتر در تراکتورها کارهایی را به صورتهای مختلف می توان انجام داد که متداول ترین آنها ارسال بیشتر سوخت(فشردن پدال گاز)، افزودن الکل به سوخت، تزریق گازهای سبک و نصب و توربوشارژر می باشد.

تمام این اعمال به خاطر این است که کاربر تراکتور بتواند در زمان کمتری سطح بیشتری را پوشش دهد؛ در نتیجه، فشار بیشتری بر موتور تراکتور وارد می آورد تا توان تولید شده بیشتر از توان در نظر گرفته شده باشد.

اولین مشکلی که با آن مواجه خواهیم بود عدم موافقت کارخانه سازنده با این تغییرات است زیرا طراحی موتور طبق استاندارد مشخصی است و ضمانت نامه دستگاه مبنی بر رعایت این استاندارد می باشد و هر گونه تغییر سبب لغو ضمانت نامه می شود.

دومین مشکل، کاهش عمر مفید تراکتور می باشد زیرا تداوم در راندن موتور با حداکثر دور موتور سبب فرسودگی بیش از حد قطعات موتور می شود. طبق نوشته رابرت دی. گریسو و استیون ار. ملوین از دانشگاه نبراسکا توان تراکتور مساله گشتاور و دور موتور است، تراکتورها را به گونه ای طراحی نموده اند که در سرعتهای مختلف کار نمایند ولی چرخ دنده نهایی برای تمام گشتاورهای احتمالی طراحی نشده است. چنانچه ۲۰درصد به توان موتور افزوده شود به معنی آن است که فرض شده تمام قسمتهای موتور تراکتور۲۰درصد قویتر ساخته شده اند.

در یک تراکتور مفروض، مقدار توان معینی در دست است که این توان صرف کارهای زیر می شود:

–          بحرکت درآوردن تراکتور بر روی زمین.

–          کشیدن وسیله بر روی زمین.

–          نیرو دادن به وسیله برای انجام کار مفید.

–          هر قدر خاک نرمتر باشد،‌مقدار توان بیشتری تلف می شود زیرا مقاومت غلتشی بیشتر خواهد بود که سبب کاهش توان قابل استفاده موجود در مال بند می شود.

گاهی اوقات دانستن نسبت حداکثر توان در محور انتقال نیرو به توان قابل استفاده در مالبند برای محاسبه توان تراکتور مفید می باشد. ارقام مندرج در جدول بالا را می توان برای محاسبه راحت تر توان بیشینه در محور توان دهی هنگامی که توان مالبندی تراکتور در دست است به کاربرد.

هنگامی که یک وسیله کشاورزی مانند گاوآهن در یک خاک سفت به کار برده می شود،‌توان در مالبند را می بایستی در ۵/۱ ضرب نمود تا حداکثر توان در محور توان دهی بدست آید.

معمولا اندازه توان تراکتور موجود، سبب محدودیت اندازه دستگاه هایی چون ادوات خاکورزی یا دستگاههای کاشت می گردد.توان لازم برای کشیدن وسایل خاکورزی سطحی و شرایط خاک دارد. فرمول کلی برای محاسبه توان تراکتور PTO چنین است.

 PPTO=(W*S*draft*soilfactor)/C

که در آن w=m(ft)، S=km/hr(mile/hr) و draft=kN/m(lb/ft)، C=3/6(375) می باشد، ضریب (فاکتور) خاک soil factor‌ ضریب ویژه خاک می باشد که بستگی به بافت خاک دارد و مقاومت در مقابل ادوات خاکورزی را سبب میشود.

برای محاسبه مولفه افقی کشش ادوات خاکورزی که در عمق بیشتری کار می نمایند فرمول زیر توسط انجمن مهندسان ماشینهای کشاورزی آمریکا ارائه شده است.

D=F*i[A+B(s)+C(S)۲]*W*T

که در آن مولفه افقی کشش دستگاه بر حسب N(lbf) و F پارامتر تنظیم مربوط به بافت خاک (بدون بعد) i برای خاکهای با بافت نرم، متوسط و درشت که به ترتیب برابر ۱و۲و۳ می باشد. A,B,C پارامترهای ویژه مربوط به ماشین ها است که در جدمل شماره ۳ مربوط به فاکتور خاک در بخش پیوست ها صفحه ۲۱۶ قرار دارد. S سرعت حرکت دستگاه بر حسب کیلومتر یا مایل در ساعت و W عرض دستگاه به متر، فوت و یا تعداد واحدهای کار و T عمق کار بر حسب سانتی متر (اینچ) برای ادوات بزرگ و برای وسایل فرعی خاکورزی یا ماشینهای کاشت برابر ۱ (بدون واحد) می باشد.

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه was last modified: آگوست ۴th, 2020 by admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *